جریمه کنسلی بلیطهای هواپیما

اگر بلیط هواپیما خریده اید و قصد کنسل نمودن آن را دارید به بلیط شما جریمه هایی تعلق میگیرد .
ابتدا باید ببینید بلیطتان مربوط به کدام ایرلاین است و سپس کلاس نرخی یا همان حروف انگلیسی مندرج روی بلیطتان چیست .

جدول درصد جریمه بلیطهای داخلی